พลพล แสงดี

Equipment

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

พล

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศ

ถ่าจงนภาพ

7

เหตุผลที่มาสมัคร

ดีมาดตนับ

เป้าหมายของอาชีพ

นวยมากๆ

ผลงาน

บล่ไไไกาดส

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

84

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0549465355

อาจารย์ที่ปรึกษา

พี่แมว

เบอร์โทรอาจารย์

0836474849

LINE

@mdspinx

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram