top of page

พัชรดนัย สายรัตน์

Production

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

พอตเตอร์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

วิทยุและสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล

3

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตรงตามสายที่เรียน และเป็นสิ่งที่ผมชอบ และอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งในด้านนี้ต่อไปครับ ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบดูหนัง วิเคราะห์หนัง และเคยผ่านงานทำ MV หนังสั้น ตัดต่อ เขียนบท ส่งโปรเจ็กต์ครูมาครับ อยากทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุด มากกว่าแค่เสร็จแล้วส่งครับ

เป้าหมายของอาชีพ

พัฒนาตัวเอง และต่อยอดไปในทิศทางสายนี้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

รวมวันในการฝึกงาน

77

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0644877865

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.สุรวุฒิ เกตุโรจน์

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0856869777

LINE

potter183

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page