top of page

พัชรพล สุวรรณเศรษษฐ

Post Production

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

โอเวอร์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์

5

เหตุผลที่มาสมัคร

ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาไปต่อยอดหลังจากเรียนจบ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากให้ผลงานของตัวเองมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

ผลงาน

ผลงานการตัดต่อ เกลี่ยสี การถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ
https://sites.google.com/view/portfolio-over/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

120

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0910242337

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์

เบอร์โทรอาจารย์

081-3448965

LINE

Pacharapon.

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page