top of page

พิพัฒน์พร ทองสนิทกาญจน์

Production

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

โฟล์คซอง

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

การสื่อสารมวลชน

ศิลปะการแสดง

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เนื่องจากต้องการนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้และฝึกงานทาง Production พร้อมกับเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ จากการทำงาน จึงคิดว่าถ้าฝึกงานกับที่นี่จะต้องได้ประสบการณ์ในการทำงานอย่างมากและพัฒนา Skill ที่มีให้ดียิ่งขึ้นได้แน่นอน

เป้าหมายของอาชีพ

มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะความสามารถที่มีให้ดียิ่งขึ้น และได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพดีออกมาสู่สังคม

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

102

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0998734811

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร. ศิวพร สุกฤตานนท์

เบอร์โทรอาจารย์

053942703 ต่อ 238

LINE

folkpockey05122543

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page