top of page

พิรดา เพ็ชรเม็ดเอี่ยม

Management

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

แป้ง

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะว่าเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมากๆ ดูได้จากผลงานต่างๆ เลยอยากลองหาประสบการณ์การฝึกงานที่นี่เพื่อเป็นแนวทางในอนาคต

เป้าหมายของอาชีพ

อยากมีประสบการณ์ติดตัวในการทำงานในอนาคต เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อๆ ไป และเป็นคนที่สามารถแนะนำแนวทางให้คนรุ่นใหม่ได้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

81

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0874019695

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเริงสุขชัย

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0851667529

LINE

pungponpong

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page