top of page

ภัควัฒน์ เย็นใจ

Equipment

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ไนท

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

การสื่อสารมวลชน

การสื่อสารการตลาด

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ต้องการฝึกงานกับบริษัทนี้ เพราะเคยเห็นผลงานจึงคาดว่าจะได้ประสบการณ์จากการทำงานจริงครับ

เป้าหมายของอาชีพ

ได้ความรู้จากการฝึกงานครั้งนี้ครับ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

102

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0955055411

อาจารย์ที่ปรึกษา

สุลิตา ทิพยศ

เบอร์โทรอาจารย์

0624155654

LINE

0955055411

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page