top of page

ภัทรวรรณ จริตรัมย์

Creative

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ปุยนุ่น

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เหตุผลที่อยากฝึกงานร่วมกับบริษัทคำม่วน เพราะจากผลงานที่ผลิตขึ้นมาจะเห็นได้ถึงคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีความหลากหลาย การให้พื้นที่สื่อกับกลุ่ม LGBTQ+ และเชื่อว่าการไปฝึกกับบริษัทคำม่วน ตัวนิสิตเองจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและนำไปใช้ในสายลงานในอนาคตได้

เป้าหมายของอาชีพ

อยากเป็นผู้เขียนบท

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

92

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0929172086

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0817515663

LINE

47342543

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page