มอส สึเอ่ะ

Management

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

มอสสึ

arrow&v
Comfirm

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

บริหาร

การบัญชี

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากได้มง 3

เป้าหมายของอาชีพ

อยากได้มง

ผลงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

107

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0863466425

อาจารย์ที่ปรึกษา

จอ สอ

เบอร์โทรอาจารย์

098876543

LINE

Mos511995

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram