ยุทธนา กล้วยไธสง

Post Production

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ตูมตาม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากได้รับประสบการณ์จากทางบริษัท อยากลองทำอะไรใหม่ๆที่ตนเองอาจจะพอรู้อยู่บ้างแต่ยังไม่เก่ง และอยากได้ทำงานแบบจริงๆสัมผัสประสบกาณ์การทำงานที่น่าสนใจ และอยากไปใช้ชีวิตที่เชียงใหม่

เป้าหมายของอาชีพ

อยากได้ประสบการณ์มากขึ้น เพราะตอนนี้ประการณ์ยังน้อย ที่จะพัฒนาตัวเองและสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

99

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0822095618

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ปรีชา สาคร

เบอร์โทรอาจารย์

0866390954

LINE

0822095618

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram