รัญชิดา สำเนียงหวาน

Creative

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ตะวัน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

วิทยุและโทรทัศน์

3

เหตุผลที่มาสมัคร

ถึงแม้จะมีเวลาในการฝึกงานค่อนข้างน้อย แต่อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทำงานจริงให้ได้มากที่สุด คิดว่าระยะเวลาเกือบเดือนสามารถทำให้เราพัฒนาskillตัวเองได้ไม่มากก็น้อย รวมถึงต้องการเรียนรู้กระบวนการในการทำงานจริงกับหลาย ๆ ฝ่าย ประกอบกับบริษัทนี้มีบริการที่หลากหลายรูปแบบและครบวงจร มีระยะเวลากว่า10ปี และมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เชื่อมั่นว่าจะได้ประสบการณ์และSkillกลับไปอย่างแน่นอน

เป้าหมายของอาชีพ

มีประสบการณ์ในการทำงานจริงในสายงานนี้ก่อนเรียนจบ นำไปต่อยอดกับงานในอนาคตได้ เป็น creative ที่สามารถคิดงานได้หลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ้าเจอปัญหาที่ต้องแก้ไขในอนาคตสามารถนำประสบการณ์ที่เจอจากการฝึกงานไปใช้ได้

ผลงาน

ประวัติและอธิบายผลงาน
2564 TV Program Proposal ซิตคอม เรื่อง รักล้นบ้าน
เป็นการจัดทำ TV Program Proposal นำเสนอช่อง MCOT HD เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการผลิตและออกอากาศ โดยจากการศึกษาข้อมูลได้เห็นว่าทางสถานีมีนโยบายผลิตรายการที่เน้นฐานผู้ชมวัยรุ่นและวัยทํางาน เพื่อที่จะเพิ่มคะแนนความนิยมทําให้กลุ่มพวกเราเลือกทํารายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวและมีการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางสังคม รวมไปถึงสามารถนําไปพัฒนาสังคมได้ต่อไป
จากสถิติของช่อง MCOT HD ในอดีตที่ผ่านมาพบว่าซิตคอมเรื่องบ้านนี้มีรัก นัดกับนัด และบางรักซอย 9 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเเละมีคะแนนความนิยมดีตลอดระยะเวลาที่ออกอากาศ
กลุ่มของพวกเราจึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะผลิตรายการซิตคอมประเภทครอบครัวอีกครั้งเพื่อที่จะดึงฐานผู้ชมเดิมและผู้ชมใหม่ให้เข้ามาดูมากยิ่งขึ้น
-ผลงานกลุ่มในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์

2564 บทรายการ Talk Show โจทย์คือสร้างสรรค์รายการออกมา 3 platform โทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ โดยใช้ Concept เดียวกันทั้ง 3 platform
จึงเลือกนำเสนอภายใต้ Concept
รายการ Talk ที่เกี่ยวกับ “เกม” เกม mobile เกม PC VR PS5 ไม่จํากัดประเภทของเกม เช่น เกมออนไลน์ แต่งตัว ทําอาหาร ต่อสู้ ผจญภัย เพียงแค่เป็นเกมที่แขกรับเชิญชื่นชอบและสนใจ
โทรทัศน์ รายการ I’m Game
วิทยุ รายการ Game World
Youtube รายการ Up Your Game
-ผลงานเดี่ยวในรายวิชาการสร้างสรรค์และการเขียนบทดิจิทัล

2564 บทรายการสารคดีโทรทัศน์ ภายใต้ concept รู้เท่าทันข่าวปลอม โดยขยาย concept ให้มีความเฉพาะ แตกต่าง
จึงเลือกนำเสนอภายใต้ Concept
“รู้เท่าทันข้อมลูเท็จหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนในละครและภาพยนตร์ไทย”
เหตผุลเนื่องจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันละครหรือภาพยนตร์ไทยเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความเชื่อของคนไทยและผู้ที่รับชมก็มีหลายช่วงวัย ความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณญาณมีความต่างกันออกไป ยิ่งไปกว่านั้นเรามักจะเห็นได้เสมอ ๆ ว่าละคร/ภาพยนตร์ไทยยังคงนำเสนอข้อมลูผิด ๆ ไว้ในเนื้อหาอยู่หลายเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างค่านิยมหรือชุดข้อมูลแบบผิด ๆ เสมอมา
ชื่อรายการ Projector เครื่องฉายขยายความจริง
-ผลงานเดี่ยวในรายวิชาการสร้างสรรค์และการเขียนบทดิจิทัล

2564 บทรายการเกมโชว์
Concept “งานบ้านเป็นเรื่องของทุกคน”
ชื่อรายการ The แจ๋ว
-ผลงานกลุ่มในรายวิชาการสร้างสรรค์และการเขียนบทดิจิทัล

ลิงก์ผลงาน
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T0ytGUf6w8fYrtM6CU-YcH4_tC2YY-1H

2564-ปัจจุบัน Content Creator Application Lemon8
เป็นแอปพลิเคชันสำหรับครีเอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่าง ๆ จาก Bytedance
ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามจำนวน 527 คนและมีคนกดถูกใจและบันทึกจำนวน 10,200 ครั้ง
โปรเจคที่ได้เข้าร่วม
Lemon8 University project
Lemon8 Fashion & Beauty Top Creators
กิจกรรมที่ได้รางวัล
#ปิดเทอมทำไรอ๋อว รางวัลที่ 2
#ชุดตัวเก่ง2021 รางวัลที่ 3
#แต่งตัวไปไหนค้า รางวัลที่ 3
#คู่แท้หรือคู่ทิพย์ รางวัลที่ 3
Student Leaderboard อันดับ 4
ลิงก์ผลงาน
https://s.lemon8-app.com/s/rppZvmMRYR


ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

26

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0826471911

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

-

LINE

Tawan010101

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram