รัติญา ไพเราะ

Post Production

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ทับทิม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ชอบที่ทางบริษัทผลิตสื่อออกมาได้เข้าถึงทุกเพศทุกวัย เลยเป็นสิ่งที่ทำให้อยากลองหาประสบการณ์กับทางบริษัท เพื่อที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้และเก็บเกี่ยวจากทางบริษัทมาพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ผลงานออกมาดี สามารถเอาสิ่งที่พัฒนามานี้มาต่อยอดให้กับตัวเองและองค์กรในอนาคต

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

99

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0882968850

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ปรีชา สาคร

เบอร์โทรอาจารย์

0866390954

LINE

tubtimkiki

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram