รุ่งวิทย์ ชูแสง

Post Production

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เล็ก

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์ดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

จากที่ผมดูผลงานของ คําม่วน เเล้วผมรู้สึกว่ามีการทำงานที่หลายหลากเเละหลายสไตส์ ผมเลยอยากลองทำงานหลายๆสไตส์ ทั้งงาน MV หนังสั้น และผมก็อยากจะฝึกให้ฝีมือในการตัดต่อของผมดีมากกว่านี้

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายของผม ผมอยากมีลายเซ็นการตัดต่อเป็นของตัวเองที่ใครดูเเล้วจะรู้ว่าเป็นผลงานของผม

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0909579915

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

เบอร์โทรอาจารย์

081-279-6918

LINE

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram