top of page

วรากร ใสสม

Equipment

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

กิมเว่ย

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

การสื่อสารมวลชน

การสื่อสารบันเทิง

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เห็นผลงานที่ทางบริษัททำแล้วสนใจ และคิดว่าถ้าไม่ฝึกงานด้วยจะทำให้ได้รับประสบการณ์เยอะ

เป้าหมายของอาชีพ

ได้ทำงานในสายนี้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

102

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0987827830

อาจารย์ที่ปรึกษา

สุลิตา ทิพยศ

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0624155654

LINE

@iggyza

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page