top of page

วัชรชัย แก้วสวัสดิ์

Post Production

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

โจนัส

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ศิลปกรรม

ออกแบบสื่อสาร

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริงๆ ในแบบที่สามารถนำไปต่อยอดหรือสร้างโอกาสให้กับตัวเองในอนาคตที่เกี่ยวกับสายงานนี้ เนื่องจากสตูดิโอคำม่วน เป็นสตูดิโอที่ทำแทบจะทุกอย่างเกี่ยวกับงาน Production แบบครบวงจรอยู่แล้ว จึงเหตุที่โอกาสจากสตูดิโอนี้

เป้าหมายของอาชีพ

อยากเต็มที่กับสายงานนี้ให้ถึงที่สุด ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองเหมาะกับงานแบบไหน เพราะสายงานนี้ค่อนข้างที่ต้องการความรับผิดชอบและความใส่ใจในหน้าที่ของตัวเองค่อนข้างสูง จึงอยากจะเต็มที่และเรียนรู้กับสายงงานตัดต่อดูก่อนว่าเราจะหาโอกาสที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวเองจากสายงานด้าน Post Production ได้มากน้อยแค่ไหน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

95

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0612806015

อาจารย์ที่ปรึกษา

นาย เกษตร แก้วภักดี

เบอร์โทรอาจารย์

087-1758493

LINE

vacharachai

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page