วัลลิกา มาแฉล้ม

Marketing

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ภา

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

dsfdsfsdf

xcxvcxvcxv

2

เหตุผลที่มาสมัคร

dsfdsfds

เป้าหมายของอาชีพ

dsfdsfdsf

ผลงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

12415421034

อาจารย์ที่ปรึกษา

dsfsdfdsf

เบอร์โทรอาจารย์

4245651231

LINE

@mdsoinx

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram