ศศิกานต์ ทรัพย์ชื่นสุข

Creative

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

โม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์ดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะคำม่วนมีการทำงานที่หลากหลาย ในส่วนของภาพยนตร์ ซีรีส์ เพลง และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ฉันอยากทำงานร่วมกับคำม่วน ฉันคิดว่าฉันจะสามารถหาความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้จากที่นี่ และคำม่วนก็จะให้ประสบการณ์ในการทำงานได้อย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ฉันได้นำมาพัฒนาตัวเองในอนาคต

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายของฉันคือการฝึกฝนและหาประสบการณ์เพื่อมาพัฒนาตัวเองให้มากที่สุด เพื่อที่ฉันจะได้ประสบความสำเร็จในการเขียนบทภาพยนตร์ และได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่สามารถขึ้นฉายในโรงภาพยนตร์ได้ และการมีชื่ออยู่ใน end credit ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์คือเป้าหมายสูงสุดของฉันในการทำงานด้านนี้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram