ศิริลักษณ์ ท่าทราย

Creative

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

จ๋า

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เป้าหมายของอาชีพ

ผลงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

73

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0623538078

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ

เบอร์โทรอาจารย์

0816159977

LINE

linework_jaa

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram