สมภพ บุญมาสุ

Production

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

คิวคิว

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ศิลปศาสตร์

นิเทศศาสตร์บูรณาการ

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะมีหลายสายงานให้ได้เลือกและหนึ่งในนั้นผมก็สนใจด้วย และด้วยภูมิลำเนาที่สะดวกต่อการไปมาระหว่างฝึกงาน และผมว่าบริษัทต้องมีแต่คนมีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผมได้แน่นอน

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายคือการได้ทำงานที่ดีและมั่นคง ครอบครัวจะได้หมดห่วงเรื่องผมสักที และผมหวังว่าผมจะสามารถไปต่อได้ในสายงานนี้อย่างความสุขและไม่อึดอัดใดๆ และอยากผลิตผลงานดีๆออกมาให้คนอืนได้ดู อยากให้ที่บ้านได้เห็นว่าสิ่งที่ผมเลือกนั้นไม่ได้เลือกมาด้วยการสุ่มหรือเลือกๆไปแต่เลือกเพราะมันทำประโยชน์ได้และหาเลี้ยงชีพได้ด้วย

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

126

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0908920490

อาจารย์ที่ปรึกษา

ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา

เบอร์โทรอาจารย์

0990637728

LINE

qqeiei

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram