สมภพ บุุญมาสุ

สายงานที่ต้องการฝึก

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

คิวคิว

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ศิลปศศาสตร์

นิเทศศาสตร์บูรการ

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะทาง สตูดิโอ มีงานหลายแบบให้เลือกฝึกและสะดวกต่อการไปมาระหว่างฝึกด้วยเพราะภูมิลำเนาอยุ่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ผมเชื่อว่าพี่ๆที่ทำงานที่นี้เก่งและสามารถถ่ายทอดงานให้ผมระหว่างฝึกได้ดี

เป้าหมายของอาชีพ

อยากมีงานที่มั่นคงและหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเอง และพิสูจน์ให้คนทางบ้านเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนมาตลอดมันสามารถสร้างงานให้เราได้เราเลือกเรียนเลือกฝึกงานสายนี้เพราะเราชอบและเห็นว่ามันเป็นแนวทางของเราจริงๆ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

126

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0908920490

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา

เบอร์โทรอาจารย์

0990637728

LINE

qqeiei

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram