สหัสวรรษ นุ่มสร้อย

Management

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ม่อน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ชื่นชอบผลงานหลายๆเรื่องชองคำม่วนมากเลยค่ะ เช่นเรื่อง แสงกระสือ เป็นหนังที่รู้สึกได้ถึงตัวละครมาก เพราะคำว่าปีศาจก็มีหัวใจ ค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานด้วยค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆ ผลงานที่มีคุณภาพและทุกคนชื่นชอบ

ผลงาน

เข้าร่วมการประกวดโลกพังYoungเปลี่ยน
https://vt.tiktok.com/ZSRg3xXvK/

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

121

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0982964229

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา บัวเวช

เบอร์โทรอาจารย์

0855071991

LINE

0982964229

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram