สิทธินันท์ สว่างสรี

Post Production

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

คิม

arrow&v
Comfirm

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

เทคโนโลยีการเกษตร

นิเทศศาสตร์เกษตร

4

เหตุผลที่มาสมัคร

Studio Commuang เป็นที่ที่มีชื่อเสียง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ผมชอบผลงานของ commuan ครับ มีความโดดเด่นหลายๆงาน ซึ่งผมอยากฝึกประสบการณ์ด้านนี้ จึงอยากนำมาต่อยอดและพัฒนาตัวเอง

เป้าหมายของอาชีพ

ผมอยากมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นระดับมืออาชีพ อยากเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองจนสามารถทำสีหรือตัดต่อหนังฉายโรงได้ อยากทำตัดต่อทำสีMVเพลงที่ผมเคยเห็นของ Studio Commuan เป้าหมายของผมคืออยากทำหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์ กับ MV ที่ลงให้คนดูได้ทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

121

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0934697002

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

เบอร์โทรอาจารย์

0891103114

LINE

@kimsittinun

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram