top of page

สุพิชฌาย์ พัฒนศักดิ์สุธี

Production

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

บิ้ว

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากทำงานเกี่ยวกับ Production ค่ะ แล้ว Studio commuan ก็เป็นที่ที่น่าสนใจสำหรับหนูมากๆ เพราะหนูคิดว่าจะได้ทำงานจริง ปฎิบัติงานจริงๆ จะได้เรียนรู้การทำงานเพิ่มขึ้นจากที่นี่และได้นำไปพัฒนาตัวเองต่อในด้านวิชาชีพนี้ค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

ได้ทำงานจริงและทำงานหลากหลายด้าน และได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากที่นี่ไปพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

113

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0902944364

อาจารย์ที่ปรึกษา

เมสิริณ ขวัญใจ

เบอร์โทรอาจารย์

081-909-4464

LINE

Supitcha. (มีจุด)

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page