top of page

สุภัทรชัย แปงคำ

Post Production

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ไอซ์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

การสื่อสารมวลชน หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ (Computer-generated Imagery for Film)

3

เหตุผลที่มาสมัคร

ติดตามผลงานของ Studio Commuan มาตลอดครับ ส่วนใหญ่ที่ชมจะเป็น MVของ CGM48 ครับ คิดว่า Studio Commuan น่าจะตอบโจทย์ที่สุดเลยอยากจะมาฝึกงานที่นี่ครับผม

เป้าหมายของอาชีพ

สามารถทำงานที่เหมาะกับตัวเองได้โดยที่การทำงานไม่อึดอัดกายและใจครับ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

รวมวันในการฝึกงาน

256

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0809577065

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.นภ คงดี

เบอร์โทรอาจารย์

0875471979

LINE

0946256524a

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page