สุวรรณรัตน์ ขำจริง

Production

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

โย

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

หนูอยากฝึกงานแบบมืออาชีพอยากที่จะเรียนรู้และเก็บประสบการณ์มาพัฒนาในจุดควาามถนัดของตัวเองให้ดีขึ้นกับสถานที่เป็นมืออาชีพ ทำงานจริงลงมือทำจริงและที่แห่งนี้ คำม่วน เป็นที่เปิดโอกาศเด็กอย่างที่จะได้ลองมีพื้นที่ตัวตนจริงๆของเองในการสหกิจครั่งพร้อมที่จะทำงานและพัฒนาองค์กรไปกด้วยกัน

เป้าหมายของอาชีพ

มีเป้ากับสายงานที่ตัวเองได้เลือกเรียนทำงานและได้ประสบการณจริงเรียนรู้และลงมือทำ อยากพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับสิ่งที่ไม่เคยทำของโลกภายนอกในการทำงานแบบบจริงจัง และ สนุกไปกับที่เรารัก

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0810940105

อาจารย์ที่ปรึกษา

จิิตรเมธ ฉลองพันธรัตน์

เบอร์โทรอาจารย์

0863224030

LINE

sunday_2543

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram