top of page

สุวัฒน์ บาลชายโขง

Production

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เจมส์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะทางสตูดิโอคำม่วนมีผลงานที่หลากหลายทั้ง หนัง MV ซีรีส์ ซึ่งถ้าได้ฝึกงานกับทางสตูจะทำให้ตัวผมได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายในด้านการทำงานสายเบื้องหลัง เพราะการทำงานแต่ละอย่างจะมีความแตกต่างกันดังนั้นจึงอยากฝึกงานกับทางสตูที่มีความเป็นมืออาชีพครับ

เป้าหมายของอาชีพ

คาดการณ์ไว้ว่าหลังจากจบการศึกษาคงจะหางานในส่วนของทีมProductionทำ เพราะโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบเวลาทำงานในกอง ส่วนตำแหน่งที่จะทำยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอะไรถ้าหากค้นพบตัวเองแล้วก็จะหาที่ทางในการทำงานและหาทางเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

99

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0628583936

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ชญานุช วีรสาร

เบอร์โทรอาจารย์

0813022674

LINE

0881316786

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page