อภิชาติ แสนสี

Production

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ปัด

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

ภาพยนตร์

0

เหตุผลที่มาสมัคร

ติดตามผลงานค่ายนี้มานานแล้ว อยากร่วมงานด้วยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ดีกว่าเดิม

เป้าหมายของอาชีพ

อยากพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทย ให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

141

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0842530994

อาจารย์ที่ปรึกษา

เบอร์โทรอาจารย์

LINE

Ppad_69

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram