อภิเชษฐ์ เสียงใหญ่

Post Production

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ตัส

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากมีประสบการณ์และพัฒนาตัวเองในด้านตัดต่อและทักษะด้านอื่นๆเพื่อฝึกฝนตัวเองให้สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรที่เป็นมืออาชีพให้ได้ครับ เพราะตอนนี้ตัดต่อได้แค่พื้นฐานครับ

เป้าหมายของอาชีพ

เพื่อประสบความสำเร็จในงานด้านนี้ มีงานแบบจริงจังในด้านตัดต่อ อยากเติบโตในด้านงานสายนี้มากๆครับ รู้สึกชอบมากๆเวลาได้นั่งตัดต่องาน

ผลงาน

หน้าที่ camera man , editor : https://youtu.be/97-aM_gTR5I [Cover MV]

หน้าที่ camera man , editor : https://youtu.be/NsBpq58gU2c

หน้าที่ editor : https://youtu.be/9gRj9jXdek8

หน้าที่ camera man , editor : https://youtu.be/Wat8cTWMUdU

หน้าที่ camera assistant , editor : https://youtu.be/dvm6HVvYa0s

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0987671157

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง

เบอร์โทรอาจารย์

0897599009

LINE

sogoodyen

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram