top of page

อริสรา จันทร์ชื่น

Creative

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ว่าน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารมวลชน วิชาเลือกสื่อสร้างสรรค์

3

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะสตูดิโอคำม่วนเป็นผู้ผลิตทั้งหนังและ MV ที่ชอบอย่าง MVเพลงจม, หนังดิวไปด้วยกันนะ, หนังสั้นส่งเธอออกไป ซึ่งรู้สึกชอบตั้งแต่การเรียบเรียงเรื่องราวไปจนถึงการเลือกใช้มุมภาพในแต่ละซีนรวมถึงองค์ประกอบต่างๆของทั้งหนังและ MV ทำให้รู้สึกว่าอยากเรียนรู้การทำงานจริงกับบริษัทที่ผลิตผลงานที่ชอบค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากทำงานที่ถึงจะเหนื่อยแต่ยังรู้สึกสนุกที่จะทำ และได้ผลิตผลงานที่ดี แปลกใหม่ สนุกให้กับคนดูได้ดู

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

รวมวันในการฝึกงาน

60

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0926147453

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ อารีย์ พีรพรวิพุธ

เบอร์โทรอาจารย์

0892146530

LINE

ariswan2510

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page