top of page

อักษราภัค สงเคราะห์ราษฎร์

Production

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ป๊อปอาย

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เห็นผลงานจากที่เพิ่อนแนะนำมาแล้วสนใจ เพราะผลงานของคำม่วนเป็นแนวที่ชอบอยู่แล้ว

เป้าหมายของอาชีพ

อยากทำงานสายนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังหรือภาพยนตร์นั้นๆได้ออกฉายสู่สายตาคนดู

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0654453298

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง

เบอร์โทรอาจารย์

0897599009

LINE

aksarapak2543

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page