top of page

อัมนินทร์ กระแสปัญญาดี

Management

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ฟ้ามุ่ย

arrow&v
Comfirm

เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

สาขาการ_าพยนตร์และสื่อดิจิทัล

3

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากศึกษาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในสายงานภาพยนตร์ด้านการติดต่อประสานงานโดยตรงจากกองภาพยนตร์และเคยได้ดูผลงานของคำม่วนสตูโอ เรื่อง ผ้าผีบอก แล้วเกิดสนใจอยากไปฝึกงานที่คำม่วนเพราะอยากฝึกงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และมากมายด้วยผลงานให้ประจักษ์เห็น

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายคืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาฝีมือในกองที่เคยออกกองกับงานกลุ่มสาขาและไปปรับใช้ใน thesis ของตัวเองและเพื่อน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

88

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0951432377

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล

เบอร์โทรอาจารย์

0815449464

LINE

0951432377

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page