อานี ยามา

Marketing

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

นิส

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสื่อสาร

นวัตกรรมการออกเเบบเเละสร้างสรรค์สื่อ

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เป็นบริษัทที่น่าสนใจเพราะเน้นทางด้านการผลิตเเละชื่นชอบผลงานของบริษัท

เป้าหมายของอาชีพ

เนื่องจากดิฉันสนใจเกี่ยวกับด้านโปรดักชั่นเพราะชื่นชอบในการทำงานออกกอง อยากที่จะลองหาประสบการณ์ใหม่กับทางบริษัท ตั้งใจที่จะเรียนรู้กระบวนการทำงานในองค์กรการว่างเเผน การคิดงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร อยากที่จะเรียนรู้ในต่างพื้นที่ เป้าหมายหลักคือจบเเล้วอยากทำงานต่อกับบริษัทนี้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0954626024

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กำธร เกิดทิพย์

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

LINE

anee313431

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram