เกรท สพล

Marketing

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เกรท

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ภาพยนตร์

การ์ตูน

2

เหตุผลที่มาสมัคร

กดฟหกดฟห

เป้าหมายของอาชีพ

กดหฟดกหดฟหก

ผลงาน

หกดฟกหดหกดฟห

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

30

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

+66898103895

อาจารย์ที่ปรึกษา

ครูต้อย

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0898103895

LINE

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram