เบญจมาภรณ์ แซ่เตีย

Management

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

พีท

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากเรียนจบ แต่ก่อนเรียนจบก็อยากมีประสบการณ์การทำงานในด้าน producer เพราะส่วนตัวชอบทางด้านการจัดการในกองถ่ายหรืองานอีเวนท์ต่างๆค่ะ และทาง studiocommuan เปิดรับสมัครพอดีในช่วงนี้จึงลองสมัครค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

ได้พัฒนาตัวเองในสายงานด้านการจัดการเบื้องหน้าเบื้องหลังจากการฝึกงานให้มากขึ้นและเพื่อที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมในระดับหนึ่งก่อนเรียนจบ และก่อนที่จะได้ออกไปทำงานจริง

ผลงาน

ตัวอย่่างผลงานที่เคยได้ทำขณะที่เรียนค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1w7UuD5Q-Cgq9OV-YZemY9E6eXJLD_soK

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

96

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0877221076

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ชญานุช วีรสาร

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0813022674

LINE

pitchy.pb

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram