เวณิกา ปินตาแจ่ม

Production

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ปินปิน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

การสื่อสารมวลชน

การสื่อสารมวลชน

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เนื่องจากมีความสนใจในด้าน Production อยากพัฒนาตนเองในด้านนี้ให้มากขึ้น จากที่เคยทำ Production ขนาดเล็กในงานรายวิชา จึงอยากลองทำ Production ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น ที่จะสามารถทำให้เราโตขึ้นจากงานนั้น ๆ ได้

เป้าหมายของอาชีพ

การฝึกงานในสายงาน Production จะทำให้ดิฉันมีประสบการณ์ในด้านนี้มากขึ้น เข้าใจและสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

102

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0950232268

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.สุลิตา ทิพยศ

เบอร์โทรอาจารย์

06-2415-5654

LINE

Pinpin25441

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram