เสฎฐวุฒิ เกียรติวัฒน์

Production

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ไดม่อนด์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากเรียนรู้ประสบการณ์

เป้าหมายของอาชีพ

เป็นผู้ช่วย

ผลงาน

จะทำให้ดีที่สุด

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

61

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0882328363

อาจารย์ที่ปรึกษา

สุจิตา

เบอร์โทรอาจารย์

-

LINE

Diemonds8

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram