top of page
บริษัทในเครือ
► PLAY

เรื่องย่อ

ชายหนุ่มคนหนึ่งไปแฮคเฟศคนอื่นเพื่อหลอกลวงเอาเงินจากคนใกล้ตัวเขา แต่ปรากฏว่าไปๆมาๆกลับโดนผีร้ายย้อนศรเข้าตัว