top of page
► PLAY

เรื่องย่อ

น้องๆ Undergirl ที่ตั้งใจจัดงานวันเกิดให้พี่เพนกวิน

BNK48 : Hashire! Penguin - วิ่งไปสิ...เพนกวิน

2020

IAM

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

Director

สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ

AD 2

aussada likitboonma

DIT

นภนต์ ทิพย์ปัญญา

AD เสริม

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

จัดการ

CREW

จัดการ

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

บทบาท

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลนักแสดง

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทีมงาน

arrow&v
arrow&v

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

bottom of page