เรื่องย่อ

น้องๆ Undergirl ที่ตั้งใจจัดงานวันเกิดให้พี่เพนกวิน

BNK48 : Hashire! Penguin - วิ่งไปสิ...เพนกวิน

2020

IAM

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

Director

สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ

AD 2

aussada likitboonma

DIT

นภนต์ ทิพย์ปัญญา

AD เสริม

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram