top of page
Studio Commuan
► PLAY

เรื่องย่อ

น้องๆ Undergirl ที่ตั้งใจจัดงานวันเกิดให้พี่เพนกวิน

BNK48 : Hashire! Penguin - วิ่งไปสิ...เพนกวิน

2020

IAM

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

Director

สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ

AD 2

aussada likitboonma

DIT

นภนต์ ทิพย์ปัญญา

AD เสริม

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

จัดการ

CREW

จัดการ

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

บทบาท

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลนักแสดง

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทีมงาน

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

bottom of page