เรื่องย่อ

สร้างจากนวนิยายของ วัฒน์ วรรยางกูร เรื่องของ หนุ่มลูกทุ่งที่มีความฝันว่าการเป็นนักร้องจะทำให้ชีวิตของตนเองและลูกเมียดีขึ้น แต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น (เวอร์ชั่นนี้เป็นอีสาน)

มนต์ฮักทรานซิสเตอร์

2018

GMM25

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Director

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

AD เสริม

นภนต์ ทิพย์ปัญญา

AD เสริม

พัฒชาคริต เตชะติ

Runner

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram