top of page
Studio Commuan
► PLAY

เรื่องย่อ

ภาคต่อของ “ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง” โดยบอสกำลังจะเริ่มรักครั้งใหม่กับอาจารย์หนุ่มแต่พี่วินที่ควรจะหายไปจากชีวิตก็กลับมาฉุดให้ลงหายนะอีกครั้ง

สงครามแย่งผู้ : ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง

2016

GMM25

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

AD 2

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

AD 3

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

จัดการ

CREW

จัดการ

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

บทบาท

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลนักแสดง

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทีมงาน

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

bottom of page