เรื่องย่อ

ภาคต่อของ “ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง” โดยบอสกำลังจะเริ่มรักครั้งใหม่กับอาจารย์หนุ่มแต่พี่วินที่ควรจะหายไปจากชีวิตก็กลับมาฉุดให้ลงหายนะอีกครั้ง

สงครามแย่งผู้ : ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง

2016

GMM25

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

AD 2

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

AD 3

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram