เรื่องย่อ

ต่อเนื่องจากความสำเร็จของ “เกรียนฟิคชั่น” แกงค์เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าไปทำงานใน Production House ในระหว่างพักการเรียนและได้ก่อวีรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นไว้มากมาย

เกรียนเฮาส์ เดอะซีรี่ส์

2014

Middle Man

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 2

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

Cast

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram