top of page
บริษัทในเครือ
► PLAY

เรื่องย่อ

เวลาผ่านไปค่ายอาสาที่เคยทำกันมาก่อนก็ไม่เหมือนเดิม กลุ่มวัยรุ่นที่ขึ้นไปจะเอาตัวรอดได้อย่างไรทั้งเรื่องรักและเรื่องเรียน