เรื่องย่อ

เพลงเปิดตัวกลุ่มศิลปินไอดอล CGM 48 ว่าด้วยเชียงใหม่เมืองแห่งความฝัน

CGM 48 : Chiangmai 106

2020

IAM

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

Director

สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ

AD 2

aussada likitboonma

Acountant

วรากร อินจ๋อม

Location Manager

Ratiporn Charoenkusol

Musician or Band

อาหาร

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram