เรื่องย่อ

"บอส" เด็กหนุ่มผู้ไม่ประสีประสาต่อโลกและสังคมเขาประทับใจคนที่รู้จักในอินเตอร์เน็ตคนหนึ่งโดยที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลย แต่การได้รู้จักตัวจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาประทับใจอีกต่อไป

Club Friday 5 : ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง

2015

GMM25

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram