เรื่องย่อ

พิมพรผู้ถูกเลขาณุการของสามีแย่งความรักไปจากเธอ แม้ว่าเธอจะท้องแต่นางก็ยังมาอยู่ในบ้านคอยแผลงฤทธิ์ต่างๆนานาให้ความร้าวฉานระเบิดระเบ้อ

Club Friday 6 : ผิดที่รักคนผิด

2015

GMM25

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram