เรื่องย่อ

มะปราง คบอยู่กับเภาโดยไม่รู้ว่าเภามี วันดี เป็นเจ๊คอยเลี้ยงดูอยู่ มะปรางอยากออกจากความสัมพันธ์เหล่านี้แต่เภาก็ยื้อเธอไว้ให้คบกับสามคน แต่ควาสัมพันธ์แบบนี้ย่อมมีอะไรที่ไม่ธรรมดา

Club Friday 6 : ผิดที่รักคนหลอกลวง

2015

GMM25

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram