top of page
บริษัทในเครือ
► PLAY

เรื่องย่อ

มะปราง คบอยู่กับเภาโดยไม่รู้ว่าเภามี วันดี เป็นเจ๊คอยเลี้ยงดูอยู่ มะปรางอยากออกจากความสัมพันธ์เหล่านี้แต่เภาก็ยื้อเธอไว้ให้คบกับสามคน แต่ควาสัมพันธ์แบบนี้ย่อมมีอะไรที่ไม่ธรรมดา