เรื่องย่อ

สารคดีส่งเสริมการปลูกและให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของกาแฟ

NECTEC กาแฟ

2018

NECTEC

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Director

สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ

AD 1

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram