เรื่องย่อ

สารคดีส่งเสริมการปลูกและให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของมันฝรั่ง

NECTEC มันฝรั่ง

2019

NECTEC

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

VFX

วรากร อินจ๋อม

Director

นภนต์ ทิพย์ปัญญา

AD 1

พัฒชาคริต เตชะติ

ไฟฟ้า

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram