เรื่องย่อ

งานพรีเซนต์มหาวิทยาลัยนอร์ท ในรูปแบบของหนังสั้นที่ว่าด้วยความพยายาม และความสามัคคีกลมเกลียวของนักศึกษา

So North โปรเจคลุ้นรัก

2016

North University Chiangmai

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Director

Cast

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram