เรื่องย่อ

ถ้ำหลวงที่มีเสียงเรียกให้คนเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาอีกเลย หลวงพ่อเฝ้าถ้ำจึงพยายามป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปแต่นั่นยิ่งทำให้ธรรมชาติของถ้ำเฮี้ยนหลอนขึ้นไปอีก

The Cave

2019

Studio Commuan

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

Qtake

วรากร อินจ๋อม

Editor

ชูเกียรติ ศีักดิ์วีระกุล

AD 2

พัฒชาคริต เตชะติ

Editor

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram