top of page
Studio Commuan
► PLAY

เรื่องย่อ

การกลับมาป่วนชีวิตอีกครั้งของ “พิณ” รุ่นน้องนรกที่ทำให้ชีวิตของพลอยวุ่นอีกครั้งแม้นางจะได้เจไปครองแล้วก็ตาม

To be continued รักลองใจ

2017

GMM25

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

CAST

จัดการ

CREW

จัดการ

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

บทบาท

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลนักแสดง

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทีมงาน

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

bottom of page